Maksu- ja peruutusehdot

1. Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä

( vahvistusmaksu )  on puolet ( 50% ) messupaikan hinnasta ja tämän
maksamalla näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa.
Vahvistusmaksua ei palauteta. Toinen erä laskutetaan keväällä ennen
tapahtumaa. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan
ennen tapahtumaa, jotta näytteilleasettajalla on oikeus osallistua
tapahtumaan omalla messuosastollaan. Toinen erä sisältää loppuosan
messupaikan maksusta sekä messutoimistolta ostetut
lisäpalvelut/tuotteet. Messujen järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus
yksipuolisesti jos näytteilleasettaja laiminlyö maksuja ja tässä
tapauksessa jo suoritettuja maksuja ei palauteta

 1. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti alla olevien peruutusehtojen
  mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide
  peruutukselle.
 2. Mikäli näytteilleasettaja on varannut sähköisesti tai kirjallisesti
  messupaikan, on sillä oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän ( 7 )
  vuorokauden kuluessa messutoimiston lähettämän sähköpostivahvistuksen
  jälkeen. Vahvistus lähetetään kahden ( 2 ) viikon kuluessa ilmoittautumisesta.
  Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään tämän ajan
  jälkeen, messutoimistolla on oikeus periä puolet ( 50% ) vahvistetun
  ilmoittautumisen mukaisesta osallistumismaksusta eli toisin sanoen
  puolet ( 50% ) messupaikasta. Mikäli messujen alkuun on alle
  kuusikymmentä ( 60 )  päivää kun peruutus tehdään, on messutoimistolla
  oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun
  ilmoittautumisen mukaisesti.

4.Messupaikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ja kaikki suoritetut
maksut jäävät järjestäjälle:
a) jos varausmaksua ja/tai messupaikan loppumaksua ei suoriteta
kokonaisuudessaan määräpäivään mennessä
b) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelyosastoaan käyttöönsä
viimeistään avauspäivää edeltävänä päivänä klo 16 ellei muusta ole
sovittu.