Maksu- ja peruutusehdot

1. Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä keväällä 2022. Vahvistusmaksua ja osallistumismaksua ei laskuteta ennen tammikuussa 2022 pidettävää katselmusta, jossa messujen järjestäjät yhteistyökumppaneineen tekevät katselmuksen epidemiatilanteesta ja arvioivat, voidaanko messuja järjestää 21.-22.5.2022. Jos epidemiatilanteen vuoksi päädytään keskeyttämään messujärjestelyt, kaikki sopimukset raukeavat.
Ennalta sovittu tammikuun katselmus Nokian kaupungin kanssa pidettiin 18.1.2022 ja epidemiatilanteen ennusteiden positiivisuuden ansiosta messujärjestelyt etenevät normaalisti ja uskomme että Messut Nokialla -tapahtuma voidaan järjestää 21.-22.5.2022.

2. Ensimmäinen laskutuserä (vahvistusmaksu) on puolet (50 %) messupaikan hinnasta ja tämän maksamalla näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa. Vahvistusmaksujen laskutukset alkavat helmikuussa 2022. Vahvistusmaksua ei palauteta. Toinen erä (osallistumismaksu) laskutetaan huhtikuussa 2022 ennen tapahtumaa. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen tapahtumaa, jotta näytteilleasettajalla on oikeus osallistua omalla messuosastollaan. Toinen erä sisältää loppuosan messupaikan maksusta sekä messutoimistolta ostetut lisäpalvelut/tuotteet. Messujen järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti, jos näytteilleasettaja laiminlyö maksuja ja tässä tapauksessa jo suoritettuja maksuja ei palauteta.

3. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti alla olevien peruutusehtojen mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide peruutukselle.

4. Mikäli näytteilleasettaja on varannut sähköisesti tai kirjallisesti messupaikan, on sillä oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa tammikuun 2022 katselmuksen jälkeen. Lähetämme kaikille messupaikan varanneille sähköpostivahvistuksen. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään tämän ajan jälkeen, messutoimistolla on oikeus periä vahvistusmaksu eli toisin sanoen puolet (50 %) messupaikan hinnasta. Mikäli messujen alkuun on alle kuusikymmentä (60)  päivää kun peruutus tehdään, on messutoimistolla oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti.

5.  Messupaikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ja kaikki suoritetut maksut jäävät järjestäjälle:
a) jos varausmaksua ja/tai messupaikan loppumaksua ei suoriteta kokonaisuudessaan määräpäivään mennessä
b) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelyosastoaan käyttöönsä viimeistään avauspäivää edeltävänä päivänä klo 16 ellei muusta ole sovittu.

6. Mikäli messuja ei voida pitää toukokuussa 2022 johtuen esimerkiksi AVI:n tai hallituksen rajoituksista, niin messut siirtyvät ja paikkamaksu siirtyy uusille messuille.

7. Messut Nokialla -tapahtumassa noudatetaan tapahtuma-aikana voimassa olevia ohjeistuksia. Emme osaa vielä vahvistaa onko Messut Nokialla -tapahtumassa käytössä koronapassia. Mikäli tapahtuman järjestäjiltä edellytetään passin käyttöä, tällöin koronapassi tullaan ottamaan käyttöön. Joka tapauksessa tapahtuma pyritään järjestämään muilla keinoin niin terveysturvallisesti kuin mahdollista.

Varaa paikkasi nyt

Toimi nopeasti ja tule Messut Nokialla -näytteilleasettajaksi.