Maksu- ja peruutusehdot

1. Osallistumismaksu laskutetaan kahdessa erässä. Kumpikin erä laskutetaan keväällä 2021. Osallistumismaksuja ei laskuteta ennen tammikuussa 2021 pidettävää katselmusta, jossa messujen järjestäjät yhteistyökumppaneineen tekevät katselmuksen epidemiatilanteesta ja arvoivat, voidaanko messuja järjestää 22.-23.5.2021. Jos epidemiatilanteen vuoksi päädytään keskeyttämään messujärjestelyt, kaikki sopimukset raukeavat.

2. Ensimmäinen laskutuserä (vahvistusmaksu) on puolet (50 %) messupaikan hinnasta ja tämän maksamalla näytteilleasettaja vahvistaa osallistumisensa. Vahvistusmaksua ei palauteta. Toinen erä laskutetaan keväällä 2021 ennen tapahtumaa. Osallistumismaksu tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen tapahtumaa, jotta näytteilleasettajalla on oikeus osallistua omalla messuosastollaan. Toinen erä sisältää loppuosan messupaikan maksusta sekä messutoimistolta ostetut lisäpalvelut/tuotteet. Messujen järjestäjällä on oikeus purkaa sopimus yksipuolisesti, jos näytteilleasettaja laiminlyö maksuja ja tässä tapauksessa jo suoritettuja maksuja ei palauteta.

3. Peruutus tulee aina tehdä kirjallisesti alla olevien peruutusehtojen mukaisesti. Laskun maksamatta jättäminen ei ole riittävä toimenpide peruutukselle.

4. Mikäli näytteilleasettaja on varannut sähköisesti tai kirjallisesti messupaikan, on sillä oikeus peruuttaa osallistumisensa seitsemän (7) vuorokauden kuluessa messutoimiston lähettämän sähköpostivahvistuksen jälkeen. Vahvistus lähetetään kahden (2) viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti. Mikäli peruutus tehdään tämän ajan jälkeen, messutoimistolla on oikeus periä puolet (50 %) vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesta osallistumismaksusta eli toisin sanoen puolet (50 %) messupaikasta. Mikäli messujen alkuun on alle kuusikymmentä (60)  päivää kun peruutus tehdään, on messutoimistolla oikeus periä osallistumismaksut täysimääräisinä vahvistetun ilmoittautumisen mukaisesti.

5.  Messupaikan käyttöoikeus palautuu järjestäjälle ja kaikki suoritetut maksut jäävät järjestäjälle:
a) jos varausmaksua ja/tai messupaikan loppumaksua ei suoriteta kokonaisuudessaan määräpäivään mennessä
b) jos näytteilleasettaja ei ota näyttelyosastoaan käyttöönsä viimeistään avauspäivää edeltävänä päivänä klo 16 ellei muusta ole sovittu.

Varaa paikkasi nyt

Toimi nopeasti, niin saamme varattua teille etuoikeutetusti parhaat paikat!
Varaa messuosasto