Tietosuojaseloste

Laatimispäivä 20.8.2020

1. Rekisterin pitäjä

Nokian Yrittäjät, Messut Nokialla 2021
Y-tunnus: 1087706-8
Osoite: Yrittäjäkatu 11, 37100 Nokia
Sähköposti: nokian@yrittajat.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nokian Yrittäjät, Messut Nokialla 2021
Y-tunnus: 1087706-8
Osoite: Yrittäjäkatu 11, 37100 Nokia
Sähköposti: nokian@yrittajat.fi

3. Rekisterin nimi

Messut Nokialla -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito ja laskutus

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakasnumero, yrityksen nimi, yhteyshenkilön nimi, yhteyshenkilön sähköpostiosoite, yrityksen osoite, y-tunnus, laskutusosoite, mitä kautta tullut asiakkaaksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas, ytj.fi, aikaisempien messujen näytteilleasettajaluettelot.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä on varmuuskopio Google Drive -palvelussa, jonka fyysinen sijainti ei ole tiedossa. Asiakasrekisteriä ei muutoin luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Asiakasrekisteristä ei ole manuaalista versiota.

10. Tarkastusoikeus

Messut Nokialla -näytteilleasettajilla on halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot. Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Näytteilleasettajaksi?